WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

GIMNAZJUM

KLASY 3

SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASY IV-VIII

KLASY IV

KLASY V

KLASY VI

KLASY VII

KLASY VIII

SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASY I-III

KLASY I

KLASY II

KLASY III