Świetlica

ŚWIETLICA PRACUJE OD GODZINY 6:45 DO GODZINY 17:00.

ZAPISY DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ NA ROK 2017/2018

Świetlica obejmuje klasy I –III szkoły podstawowej. Wnioski do pobrania na stronie szkoły oraz u wychowawców świetlicy. Uzupełnione wnioski składamy u wychowawców świetlicy do 13 września 2017r.