Stołówka

REGULAMIN PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ

KARTA ZGŁOSZENIA NA POSIŁKI

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

JADŁOSPIS MIESIĘCZNY - LISTOPAD 2018r.

UWAGA!

Informujemy, że dochodu ze świadczenia 500+ nie dolicza się do

dochodu na obiady dla uczniów.

Rodzice korzystający ze świadczenia 500 + mogą ubiegać się

o bezpłatne obiady z GOPS-u.

PRZEDSZKOLE ( dotyczy klas „0a,b,c,d,e,f”)

Cena za obiady i śniadania w miesiącu LISTOPADZIE 2018r. wynosi:
Śniadania: 19 dni x 1,60 zł. = 30,40 zł.
Obiady: 19 dni x 2,30 zł. = 43,70 zł.
Podwieczorki: 19 dni x 1,30 zł. = 24,70 zł.

UCZNIOWIE ( dotyczy klas od 1 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)

Cena za obiady i śniadania w miesiącu LISTOPADZIE 2018r. wynosi:
Śniadania: 19 dni x 1,90 zł. = 36,10 zł.
Obiady: 19 dni x 3,10 zł. = 58,90 zł.

OPŁATA ZA POSIŁKI OBOWIĄZUJE DO 15 - ego BIEŻĄCEGO MIESIĄCA.

Wpłat można dokonywać na nr konta:
Nr konta: SZEAS ZS MĘTÓW 40 8689 0007 0000 3636 2000 0280
Osoby wpłacające na konto prosimy o telefoniczne przekazanie informacji o dokonanej wpłacie pod numer
(81) 75-94-055, co umożliwi wydanie dziecku kartki,
lub bezpośrednio u intendenta w PN, WT, ŚR, CZW, PT w godz. 8.00 - 14.00

Po upływie wyznaczonego terminu (po 15 każdego miesiąca) wpłaty przyjmowane będą u intendenta w każdy wtorek w godz. 8.00 - 13.00
PRZYPOMINAMY, ŻE JEŚLI WPŁATA ZOSTANIE DOKONANA PO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA, NALICZONE ZOSTANĄ USTAWOWE ODSETKI.ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI NA POSIŁKU PRZYJMOWANE

JEST POD NUMEREM TELEFONU:

(81) 75-94-055.

Przerwa śniadaniowa dla uczniów klas II - VI SP
9.35 – 9.50

Przerwa obiadowa dla uczniów klas II - IV SP
12.15 – 12.35

Przerwa obiadowa dla klas V - VI SP i klas gimnazjum
13.20 – 13.35