RADY PEDAGOGICZNE 2017/18

HARMONOGRAM RAD PEDAGOGICZNYCH W II SEMESTRZE:


  • 17 kwietnia 2018r. - rada śródsemestralna
  • 14 czerwca 2018r. - rada klasyfikacyjna
  • 18 czerwca 2018r. - rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej
  • 27 czerwca 2018r. – diagnoza i ewaluacja pracy szkoły za II półrocze roku szkolnego 2017/2018