Rada Rodziców - rok szkolny 2019/2020

Nr konta Rady Rodziców:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie / Mętów
68 8685 0001 0006 1506 2000 0010

Dnia 12 września 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Rodziców.

Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców, podczas tego spotkania,

dokonano wyboru przedstawicieli Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.

Przedstawicielami Rady Rodziców zostali:

  • Tomasz Żola - przewodniczący - tel. 511794281
  • Aneta Uniłowska - wiceprzewodnicząca
  • Aneta Pawlak - sekretarz
  • Marianna Paździor - skarbnik

email: radarodzicow.spmetow@gmail.com

RADA RODZICÓW USTALIŁA SKŁADKĘ 10 zł. OD DZIECKA

Nr konta Rady Rodziców:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie / Mętów
68 8685 0001 0006 1506 2000 0010

Rada Rodziców

nie finansuje dziennika elektronicznego.

Dziennik elektroniczny został zakupiony przez szkołę.