Rada Rodziców rok szkolny 2015/2016

Nr konta Rady Rodziców:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie / Mętów
68 8685 0001 0006 1506 2000 0010

Dnia 20 września 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej

Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców przeprowadzono wybory:

  • Żola Krzysztof - przewodniczący - tel. 511794281
  • Kuziuk Sylwester - wiceprzewodniczący
  • Rzeźniczek Justyna - sekretarz
  • Skrzypiec Barbara - skarbnik

RADA RODZICÓW USTALIŁA SKŁADKĘ 30 zł OD RODZINY.

Nr konta Rady Rodziców:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie / Mętów
68 8685 0001 0006 1506 2000 0010

Rada Rodziców

nie finansuje dziennika elektronicznego.

Dziennik elektroniczny został zakupiony przez szkołę.