Rada Rodziców - rok szkolny 2017/2018

Nr konta Rady Rodziców:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie / Mętów
68 8685 0001 0006 1506 2000 0010

Dnia 20 września 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej

Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców przeprowadzono wybory:

  • Tomasz Żola - przewodniczący - tel. 511794281
  • Aneta Uniłowska - wiceprzewodniczący
  • Magdalena Rafałowska - sekretarz
  • Justyna Komarowska - skarbnik
  • Monika Król - członek - przedstawiciel przedszkola

email: radarodzicow.spmetow@gmail.com

RADA RODZICÓW USTALIŁA SKŁADKĘ 10 zł OD RODZINY.

Nr konta Rady Rodziców:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie / Mętów
68 8685 0001 0006 1506 2000 0010

Rada Rodziców

nie finansuje dziennika elektronicznego.

Dziennik elektroniczny został zakupiony przez szkołę.