Dyrekcja

 • p. Barbara Ufnal-Budzyła - dyrektor Zespołu Szkół w Mętowie
 • p. Monika Pawłowska - zastępca dyrektora
 • p. Bożena Niedźwiadek - społeczny zastępca dyrektora
 • p. Katarzyna Brzuszkiewicz - zastępca dyrektora ds. przedszkola

Rada Pedagogiczna

religia

  Ks. Adam Gil
  Mariola Cichecka-Bryda
  Agata Rekiel

język polski

  Beata Jeleniewska
  Anna Jeziorkowska - Polakowska
  Elwira Martys-Górna
  Agnieszka Pawelec
  Monika Pawłowska
  Katarzyna Szajewska - Gała

matematyka

  Barbara Ufnal-Budzyła
  Małgorzata Łysakowska
  Iwona Skórska
  Monika Staszczak

język angielski

  Ewelina Halicka-Małolepsza
  Anna Rakszawska
  Agnieszka Tkaczyk
  Agnieszka Zielnik

język niemiecki

  Magdalena Sawicka

historia

  Marek Wilczyński
  Małgorzata Wojtyła - Drwal
  Sylwia Wójcik

wiedza o społeczeństwie / wychowanie do życia w rodzinie

  Marek Wilczyński
  Izabela Bojakowska

fizyka

  Beata Wrześniewska

chemia

  Magdalena Małek

biologia

  Małgorzata Moroz

przyroda

  Małgorzata Moroz
  Liliana Kołodziejczyk

geografia

  Liliana Kołodziejczyk

informatyka

  Waldemar Kurlej

zajęcia techniczne

  Beata Wrześniewska
  Waldemar Kurlej

plastyka / zajęcia artystyczne

  Mariola Cichecka-Bryda
  Małgorzata Wojtyła-Drwal

edukacja dla bezpieczeństwa

  Dariusz Sawicki

muzyka

  Elżbieta Woś

wychowanie fizyczne

  Izabela Bojakowska
  Wojciech Rola
  Dariusz Sawicki

edukacja wczesnoszkolna

  Teresa Krzywicka
  Bożena Niedźwiadek
  Anna Paciorkowska
  Izabela Pop
  Elżbieta Pykało
  Henryk Skórski

wychowanie przedszkolne

  Katarzyna Brzuszkiewicz
  Monika Dudziak
  Katarzyna Kasprzak
  Sylwia Mazur
  Renata Skałecka
  Agnieszka Stadnik
  Marta Stefańczyk
  Paulina Tokarska
  Magdalena Ziętek

świetlica przedszkolna

  Olga Tofil
  Paulina Budnik - Kowalik
  Izabella Pop
  Elżbieta Pykało
  Bożena Niedźwiadek
  Anna Paciorkowska
  Sylwia Mazur

świetlica szkolna

  Helena Jaremek
  Anna Rakszawska

biblioteka

  Magdalena Małek
  Anna Mleczek

psycholog szkolny

  Paulina Budnik - Kowalik

rewalidacja

  Helena Jaremek