Dyrekcja

 • p. Barbara Ufnal-Budzyła - dyrektor Skoły Podstawowej w Mętowie
 • p. Monika Pawłowska - zastępca dyrektora
 • p. Magdalena Małek - zastępca dyrektora
 • p. Bożena Niedźwiadek - społeczny zastępca dyrektora dla klas I - III

Rada Pedagogiczna

religia

  Ks. Adam Gil
  Mariola Cichecka-Bryda
  Agata Rekiel

język polski

  Beata Jeleniewska
  Anna Jeziorkowska - Polakowska
  Elwira Martys-Górna
  Agnieszka Pawelec
  Monika Pawłowska
  Barbara Stępniewska
  Joanna Szymańska

matematyka

  Barbara Ufnal-Budzyła
  Marzena Drwal
  Anna Dyk
  Iwona Skórska
  Monika Staszczak

język angielski

  Ewelina Halicka-Małolepsza
  Anna Krupińska
  Agnieszka Tkaczyk
  Agnieszka Zielnik

język niemiecki

  Magdalena Sawicka

historia

  Marek Wilczyński
  Małgorzata Wojtyła - Drwal
  Sylwia Wójcik

wiedza o społeczeństwie / wychowanie do życia w rodzinie

  Marek Wilczyński
  Izabela Bojakowska

fizyka

  Beata Wrześniewska

chemia

  Magdalena Małek
  Marzena Drwal

biologia

  Małgorzata Moroz

przyroda

  Małgorzata Moroz
  Liliana Kołodziejczyk

geografia

  Liliana Kołodziejczyk

informatyka

  Waldemar Kurlej

zajęcia techniczne

  Beata Wrześniewska

plastyka / zajęcia artystyczne

  Mariola Cichecka-Bryda
  Małgorzata Wojtyła-Drwal

edukacja dla bezpieczeństwa

  Wojciech Rola

muzyka

  Elżbieta Woś

wychowanie fizyczne

  Izabela Bojakowska
  Wojciech Rola
  Dariusz Sawicki
  Anna Szyłejko - Flis

edukacja wczesnoszkolna

  Teresa Krzywicka
  Bożena Niedźwiadek
  Marta Korczak
  Elżbieta Pykało
  Henryk Skórski
  Izabella Pop - urlop dla poratowania zdrowia

wychowanie przedszkolne

  Katarzyna Brzuszkiewicz
  Monika Dudziak
  Maria Itrowska
  Jolanta Majerowicz
  Anna Paciorkowska
  Renata Skałecka
  Agnieszka Stadnik
  Marta Stefańczyk
  Magdalena Ziętek
  Barbara Gomela - język angielski

świetlica przedszkolna

  Monika Dudziak
  Sylwia Mazur
  Renata Skałecka
  Agnieszka Stadnik
  Magdalena Ziętek

świetlica szkolna

  Jolanta Majerowicz
  Sylwia Mazur
  Bożena Niedźwiadek
  Elżbieta Pykało
  Małgorzata Jasińska

biblioteka

  Hanna Mazur
  Anna Mleczek

psycholog szkolny

  Paulina Budnik - Kowalik

rewalidacja

  Helena Jaremek