Przetargi

2019/2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

QŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA

PROJEKT UMOWY

WYKAZ DOSTAW

2018/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 15 CZERWCA 2018r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

DOSTAWA PRODUKTÓW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ W MĘTOWIE

2017/2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 14 LIPCA 2017r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

DOSTAWA PRODUKTÓW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ W MĘTOWIE

2016/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU!!!

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA DOSTAWĘ

PRODUKTÓW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W MĘTOWIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

DOSTAWA PRODUKTÓW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ W MĘTOWIE

2015/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU!!!

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NA DOSTAWĘ

PRODUKTÓW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W MĘTOWIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

DOSTAWA PRODUKTÓW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ W MĘTOWIE

2013/2014

Dostawa produktów i artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Mętowie

Symbol postępowania: ZSM 291.1.2013
data ogłoszenia: 01-07-2013
termin składania ofert: 09-07-2013 do godziny 9.15

Dokumenty:

2012/2013

Dostawa produktów i artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Mętowie

Symbol postępowania: ZSM 163.2012
data ogłoszenia: 26-09-2012
termin składania ofert: 04-10-2012

Dokumenty: