Pracownicy

Imię i Nazwisko Funkcja
Teresa Rola Inspektor Inspektor ds BHP
Anna Kowalik Referent
Maria Czapińska Kucharka
Monika Eliasz Pomoc kuchenna
Edyta Gustaw Pomoc kuchenna
Lucyna Szponarowicz Pomoc kuchenna
Justyna Jędzura Pomoc kuchenna
Monika Krasoń Intendent
Joanna Gęca Sprzątaczka
Małgorzata Dąbrowska Sprzątaczka
Beata Mrozik Sprzątaczka Pomoc kuchenna
Janina Kalamon Woźna
Sabina Drobek Sprzątaczka
Iwona Kałużowska Sprzątaczka
Grażyna Koper Sprzątaczka
Agnieszka Zaborska Woźna
Monika Piasecka Sprzątaczka
Barbara Skrzypiec Sprzątaczka
Joanna Kowalik Pomoc nauczyciela
Aneta Dziachan Pomoc nauczyciela
Piotr Tylec Konserwator
Stanisław Mędyk Konserwator
Justyna Góra Przeprowadzacz