misja szkoły

Jesteśmy szkołą:

Promującą chrześcijański system wartości.
Przyjazną rodzinie, bliską młodemu człowiekowi.
Pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów.
Otwartą, gotową współpracować z samorządem, środowiskiem, ośrodkami kultury i Kościołem lokalnym.
Zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną.
Wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą.
Zapewniającą dobre zorganizowanie i atrakcyjne zajęcia edukacyjne
Wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie
Rozwijającą poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
Kształtującą postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

viagra online kaufen cialis 20mg viagra prix levitra generika kamagra oral jelly kamagra gel levitra sans ordonnance levitra pas cher cialis generico kamagra australia acheter cialis levitra 20 cialis generika cialis preise viagra viagra sans ordonnance comprar cialis viagra pour homme cialis sans ordonnance acquisto viagra viagra generique cialis kaufen viagra pfizer