Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2017- 01 stycznia 2018r.
 • Rada klasyfikacyjna: 22 stycznia 2018r.
 • Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji: 25 stycznia 2018r.
 • Zakończenie I semestru: 26 stycznia 2018r.
 • Ferie zimowe: 29 stycznia - 11 lutego 2018r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca - 03 kwietnia 2018r.
 • Egzamin gimnazjalny:

  18 kwietnia 2018r. - j. polski, historia, wos

  19 kwietnia 2018r. - matematyka, przedmioty przyrodnicze

  20 kwietnia 2018r. - język obcy (angielski lub niemiecki)

 • Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 22 czerwca 2018r.

 • DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ:

  20 kwietnia 2018r.

  30 kwietnia 2018r.

  2, 4 maja 2018r.

  1 czerwca 2018r.