Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2018- 31 grudnia 2018r.
 • Rada klasyfikacyjna: 21 stycznia 2019r.
 • Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji: 24 stycznia 2019r.
 • Zakończenie I semestru: 25 stycznia 2019r.
 • Ferie zimowe: 11 - 24 lutego 2019r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019r.
 • Egzamin gimnazjalny:

  10 kwietnia 2019r. - j. polski, historia, wos

  11 kwietnia 2019r. - matematyka, przedmioty przyrodnicze

  12 kwietnia 2019r. - język obcy (angielski lub niemiecki)

 • Egzamin ósmoklasisty:

  15 - 17 kwietnia 2019r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 21 czerwca 2019r.

 • DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ:

  2 listopada 2018r.

  2 maja 2019r.

  10 - 12 kwietnia 2019r.

  15 - 17 kwietnia 2019r.