Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2019r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019- 31 grudnia 2019r.
 • Ferie zimowe: 13 stycznia 2020- 26 stycznia 2020r.
 • Rada klasyfikacyjna: 28 stycznia 2020r.
 • Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji: 30 stycznia 2020r.
 • Zakończenie I semestru: 31 stycznia 2020r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 09 kwietnia - 14 kwietnia 2020r.
 • Egzamin ósmoklasisty:

  21 - 23 kwietnia 20120r.
 • Rada klasyfikacyjna: 18 czerwca 2020r.
 • Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji: 22 czerwcaa 2020r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 22 czerwca 2020r.

 • DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ:

  2 - 3 stycznia 2020r.

  20 - 23 kwietnia 2020r.

  4 - 5 maja 2020r.

  12 czerwca 2020r.