LICZNIK ODWIEDZIN

OD 1.01.2018r.


Darmowy licznik odwiedzin


WYJAŚNIENIA

WIZERUNEK OSOBY PODLEGA OCHRONIE PRAWNEJ

Co do zasady wizerunek osoby na nim przedstawionej nie może być rozpowszechniony bez jej zgody. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wizerunek osoby (ucznia, nauczyciela, pracownika) stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Oznacza to, że np. na publikację zdjęć ze zjazdu absolwentów, szkolnej imprezy, czy też wycieczki, w których uczestniczy większa grupa osób, nie jest wymagana zgoda osób widniejących na zdjęciach.

PODSTAWA PRAWNA

WYJAŚNIENIE W SPRAWIE NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II w MĘTOWIE