KOLOR I WAGA OCEN W DZIENNIKU

Aktualności

Zapraszamy dzieci oraz młodzież z naszej szkoły w wieku od 6 do 16 lat

na wakacyjne zajęcia świetlicowe

organizowane w godzinach od 8:00 do 12:00.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII

OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

NOWE GODZINY PRACY SEKRETARIATU SZKOŁY

  • W LIPCU SEKRETARIAT CZYNNY 8.30 - 14.30
  • SEKRETARIAT NIECZYNNY 09.08.2018 oraz 13.08-17.08.2018r.

Program rządowy "DOBRY START"

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych


1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć. W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym wspólnym listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej i poinformowanie rodziców, opiekunów uczniów o materiałach informacyjnych poświęconych programowi rządowemu „Dobry Start”. Do szkół zostały już dostarczone ulotki dla rodziców. W najbliższym czasie Kuratorzy Oświaty przekażą Państwu również plakaty promujące świadczenie dobry start. Dziękujemy za aktywne włączenie się w akcję informacyjną. W przypadku dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej


ZAŁĄCZNIKI:

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT”


KONKURS PLASTYCZNY

„JESTEM DZIELNY-BADAM SIĘ Z UŚMIECHEM”

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONKURSY


AKCJA EKOLOGICZNA

„BĄDŹ EKO - ZBIERAJ BATERIE Z KLASĄ”

SUKCES NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„SPRAWDZONE PRZEZ PRZEDSZKOLAKÓW”14.04.2017 roku Gmina Głusk podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu pn.: „Infrastruktura przedszkolna na terenie Gminy Głusk” (Oś Priorytetowa 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPLU.13.05.00-06-0042/15-00 całkowita wartość Projektu wynosi 964 350,00 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 949 250,00 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, tj. 806 862,50 PLN. Wkład własny stanowiący 15 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu zapewni Gmina Głusk. Planowany okres realizacji: od 16.11.2015 roku do 31.12.2019 roku.

GÓRA STRONY