Dokumenty

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MĘTOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MĘTOWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGULAMIN PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MĘTOWIE
  • Głuszczyzna
  • Mętów
  • Ćmiłów
  • Żabia Wola gm. Głusk
  • Wólka Abramowicka
  • Dominów