DZIENNIK ELEKTRONICZNY "MOBIREG"

KOLOR I WAGA OCEN W DZIENNIKU

Aktualności


XXV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ

„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

KONKURS BOŻONARODZENIOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS SZKÓŁ GMINY GŁUSK

"BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

- RAZEM DLA BEZPIECZNEGO DZIECIŃSTWA W GMINIE GŁUSK"


OGŁOSZENIE I REGULAMIN KONKURSU

WITAMINKI DLA CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI

Grupa uczniów z kl. Vc z wielkim zaangażowaniem włączyła się w akcję zorganizowaną przez SKO „I Ty możesz czytać dzieciom”. Przez kilka dni wspólnie przygotowywali się do odwiedzenia dzieci z oddziałów przedszkolnych, aby im poczytać. Podczas prób doskonalili technikę czytania, przygotowywali rekwizyty oraz zagadki i quizy sprawdzające wiedzę naszych milusińskich. Prezentowany maluchom tekst pt.: „Witaminki, witaminki, czyli jak to, co jesz, wpływa na Twoje zdrowie” został zaczerpnięty z materiałów edukacyjnych PKO BP i dotyczył zasad zdrowego odżywiania. Celowo wybraliśmy tę tematykę, chcąc zapoznać dzieci nie tylko z zasadami prawidłowego odżywiania, ale również przybliżyć im wartościowy świat witamin. Piątoklasiści przekonali się, że dzieci potrafią w ciszy i ogromnym skupieniu wysłuchać tego co mają im do przekazania. Na zakończenie wizyty zadawali maluchom zagadki i pytania dotyczące przeczytanego tekstu. Pomimo dość wysokiego stopnia trudności przedszkolaki doskonale sobie poradziły, prawidłowo odpowiadały na pytania i rozwiązywały zagadki. W nagrodę otrzymywały naklejki i gadżety SKO. W jednej z grup spotkała nas bardzo miła niespodzianka :) W ramach podziękowań sześciolatki wraz z wychowawczynią Panią Renatą Skałecką zaśpiewały nam piękną piosenkę o witaminkach!

Opiekun SKO: Agata Rekiel

Zobaczcie zdjęcia w galerii.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY - "ZAPOBIEGAJMY POŻAROM"

UROCZYSTOŚĆ NA 11 LISTOPADA

Obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski uczciliśmy uroczystą akademią w dniu poprzedzającym święto 10 listopada 2017 r.. Uczniowie naszej szkoły poprzez piękną recytację, słowo mówione i śpiew przypomnieli wszystkim jak ważne są wartości takie jak Bóg, Honor, Patriotyzm, Ojczyzna i wdzięczność tym, którzy walczyli za WOLNOŚĆ Polski. Scenariusz opracował i przygotował uczniów Pan Marek Wilczyński, chór poprowadziła Pani Elżbieta Woś, dekorację przygotowała Pani Mariola Cichecka – Bryda.

M. Cichecka-Bryda

Zobaczcie zdjęcia w galerii.14.04.2017 roku Gmina Głusk podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu pn.: „Infrastruktura przedszkolna na terenie Gminy Głusk” (Oś Priorytetowa 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPLU.13.05.00-06-0042/15-00 całkowita wartość Projektu wynosi 964 350,00 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 949 250,00 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, tj. 806 862,50 PLN. Wkład własny stanowiący 15 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu zapewni Gmina Głusk. Planowany okres realizacji: od 16.11.2015 roku do 31.12.2019 roku.

KONKURS "ZŁOTE MYŚLI O OSZCZĘDZANIU"

Więcej informacji.

APEL Z OKAZJI "DNIA NAUCZYCIELA"

13 października społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie uroczystym apelem uczciła Dzień Komisji Edukacji Narodowej zwany Dniem Nauczyciela. Szczególnie zaangażowały się klasy 6A i 7B, które razem z Panią Katarzyną Szajewską-Gałą przygotowały scenariusz apelu, za oprawę muzyczną odpowiadała Pani Elżbieta Woś razem ze szkolnym chórem, który porwał wszystkich zgromadzonych w sali gimnastycznej, a był to jego debiut, natomiast scenografię wykonała Pani Izabela Pop.

Przypomnijmy sobie zatem kim jest nauczyciel:

Nauczyciel - to przewodnik, mistrz w swojej profesji, powołany do przekazywania swego mistrzostwa innym.

A uczeń:

Uczeń - to opornik i buntownik, mistrz w swojej profesji, powołany do wykiwania każdego nauczyciela, który stojąc naprzeciw niego przy tablicy oczekuje cudów. Jednak dzięki nauczycielowi poznaje najistotniejsze składniki człowieczeństwa. Przesłanie i życzenia: A za to kim uczniowie się stają należy podziękować ich przewodnikom, którzy jak nikt inny wprowadzają ich w świat nie tylko nauki, ale również w tajniki człowieczeństwa i życia. I kiedy sobie to uświadomimy to trudno znaleźć słowa, które byłyby dość piękne, aby podziękować Wam nauczyciele za pracę, poświęcenie, serce i miłość. Nasze podziękowanie to obietnica, że dzięki Wam wyrośniemy na wartościowych ludzi. Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy! Dziękujemy za najpiękniejszy dar, za wiedzę. To dzięki Wam, szanowni Pedagodzy, mówiąc słowami poetki Marii Urbańskiej: "nie okłamałem chmur, nie oszukałem wiatru, nie okaleczyłem niczyich marzeń - dzięki Wam, Nauczyciele". Pragnę wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły złożyć najserdeczniejsze życzenia, abyście byli zdrowi, zadowoleni z pracy, którą wykonujecie, zadowoleni z nas, bądźcie zawsze pogodni i uśmiechnięci. Niech się spełnią Wasze marzenia. Zapewniamy Was w Dniu Waszego Święta, że gdziekolwiek będziemy, wspomnienie o Was będzie z nami. Dziękujemy Wam i z całego serca życzymy sto lat pomyślności!

Katarzyna Szajewska-Gała


Zobaczcie zdjęcia w galerii.

POMAGAMY BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM

27 października uczniowie klas 6A, 6B i 2B pod opieką pani Eweliny Halickiej-Małolepszej, pani Małgorzaty Moroz i pani Agnieszki Zielnik pojechali na wycieczkę do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lublinie. W schronisku uczniowie wysłuchali dwóch prelekcji. Tematem pierwszej prelekcji były zasady funkcjonowania schroniska, przyczyny bezdomności psów oraz wskazówki jak należyć postąpić, gdy spotkamy bezdomnego psa. Tematem drugiej prelekcji były gady,płazy i pajęczaki jako zwierzęta domowe. "Prelekcje były bardzo interesujące i pouczające" - powiedziała po spotkaniu z organizatorami uczennica klasy 2B Paulina Gajur. Po prelekcjach uczniowie mogli zwiedzić schronisko i przyjrzeć się przebywającym w nim zwierzętom, a więc psom, kotom, jaszczurkom i wężom. Uczniowie podarowali na rzecz schroniska zebrane wcześniej koce, poduszki, zabawki oraz karmę dla zwierząt. "Powinniśmy rozpocząć akcję regularnego pomagania schronisku, np. w formie comiesięcznych składek klasowych." - to pomysł ucznia klasy 2B Adama Koziary. Reakcje uczniów oraz ilość darów zebranych na rzecz schroniska dowodzą, że wycieczka była owocna. Udało nam się pomóc zwierzętom, wzbogadzić swoją wiedzę oraz pobudzić wrażliwość na los naszych czworonogich przyjaciół. Wszystkim uczestnikom wycieczki serdecznie dziękujemy, a inne klasy zachęcamy do odwiedzenia lubelskiego schroniska.

Agnieszka Zielnik

Zobaczcie zdjęcia w galerii.

WYJĄTKOWE LEKCJE

Temat: Odkrywamy tajemnice oszczędzania

W środę 18 października w klasach pierwszych odbyły się wyjątkowe lekcje. Pierwszaki gościły u siebie Panią Renatę Wójcik, specjalistkę od SKO, która przybyła do nas ze swoją asystentką, przeuroczą żyrafą „Lokatką”. Pani Renata jest pracownikiem Banku PKO BP, pełni tam m.in. funkcję koordynatora Szkolnych Kas Oszczędności. Podczas zajęć Pani Renata wyjaśniła dzieciom dlaczego warto oszczędzać i przedstawiła korzyści płynące z oszczędzania. W bardzo przekonujący sposób zachęcała uczniów do rozsądnego gospodarowania pieniędzmi i przyłączenia się do grona szkolnych SKO-wiczów. Pierwszoklasiści chętnie i bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Niesamowitą radość sprawiły im prezenty, którymi obdarowała ich Pani Renata. Gadżety SKO na pewno zostaną pożytecznie wykorzystane, zwłaszcza odblaski, które zapewnią uczniom bezpieczeństwo w czasie poruszania się po drogach.

Agata Rekiel

Zobaczcie zdjęcia w galerii.

POZNAJ MOC OSZCZĘDZANIA W SKO!


Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

Od ubiegłego roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II rozpoczęła swą działalność Szkolna Kasa Oszczędności. Patronat nad SKO objął I Oddział Banku PKO BP w Lublinie.

Więcej informacji.

GÓRA STRONY